Policealne Studium Zawodowe

Obecnie prowadzimy zapisy na studium:

Technik usług kosmetycznych 2 lata(cztery semestry)
Technik BHP 1.5 roku( trzy semestry)
Technik rachunkowości 2 lata(cztery semestry)
Technik administracji 2 lata(cztery semestry)
Opiekunka środowiskowa 1 rok(dwa semestry)
Asystent osoby niepełnosprawnej 1 rok(dwa semestry)
Opiekun w domu pomocy społecznej 2 lata(cztery semestry)
Opiekun osoby starszej 2 lata (cztery semestry)

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

INFORMACJE OGÓLNE:
Rynek usług kosmetycznych jest jednym z najbardziej dynamicznych w Polsce i na świecie.
Wzrasta poczucie piękna, ludzie odczuwają coraz większą potrzebę dbania o swój wizerunek zewnętrzny.
      Technik usług kosmetycznych:
 • wykonuje zabiegi z zakresu kosmetyki leczniczej, zachowawczej oraz upiększającej,
 • prowadzi zabiegi fizykoterapeutyczne,
 • przygotowuje oraz stosuje środki niezbędne do wykonywania zabiegów kosmetycznych,
 • prowadzi pielęgnację skóry głowy i włosów,
 • przeprowadza upiększanie i pielęgnację oczu, różnych rodzajów cery oraz całego ciała,
 • wykonuje manicure i pedicure,
 • wykonuje makijaż,
 • usuwa nadmierne owłosienie
Klient podczas wizyty w salonie kosmetycznym oprócz usługi bezpośredniej otrzymuje pakiet porad związanych z pielęgnacją i profilaktyką skóry twarzy, szyi i dekoltu, dłoni, stóp i ciała oraz upiększaniem w warunkach domowych. Kolejnym działem porad jest stylizacja i wizaż, gdzie klient otrzymuje wyczerpujące wskazówki na temat:
 • rodzaju makijażu oraz sposobów jego wykonania,
 • dopasowania formy fryzury i kolorystyki włosów,
 • doboru odpowiedniego stylu ubioru wraz z paletą barw, biżuterii i dodatków.
Nauka na tym kierunku obejmuje takie zagadnienia jak: podstawy anatomii i dermatologii, kosmetykę oraz zabiegi pielęgnacyjne i upiększające, działalność gospodarczą i usługową (gdyż w salonie kosmetycznym można również prowadzić sprzedaż kosmetyków, preparatów ziołowych, suplementów diety oraz akcesoriów do odsprzedaży klientowi, co stawia kosmetyczkę w kolejnej roli – handlowca).

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:

 1. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej (z zakresu kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody).
 2. Salony kosmetyczne, odnowy biologicznej, spa.
 3. Studia stylizacji i wizażu.
 4. Salony depilacji.
 5. Salony manicure i pedicure.
DLACZEGO WARTO?:
 • kadra z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem zawodowym
 • materiały dla słuchaczy
 • stały kontakt z kadrą pedagogiczną
 • bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, PCPR
 • bezpłatna legitymacja szkolna uprawniająca do różnych ulg
 • do podjęcia nauki w zawodzie wystarczy wykształcenie średnie, matura nie jest wymagana
 • zajęcia odbywają się w dogodnej lokalizacji
 • istnieje możliwość połączenia pracy zawodowej z nauką
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe
Zgodnie z podstawą programową kształcenia, słuchacz w trakcie nauki ma możliwość przystąpienia do egzaminów zewnętrznych z kwalifikacji:
A.61.  –  Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 
A.62.  –  Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom zawodowy (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
 • dokument Europass – zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w języku polskim i angielskim (honorowany w krajach UE), który pozwala na legalne zatrudnienie w danym kraju

TECHNIK BHP

INFORMACJE OGÓLNE:
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy:
 • zapewnia odpowiedni nadzór nad zasadami BHP,
 • przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące BHP oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń,
 • bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie,
 • prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych (sporządza protokoły, sprawozdania)
 • wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników,
 • odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona,
 • prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.
MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:
W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy – inspektor BHP.
Małe firmy zatrudniają specjalistów BHP na umowy zlecenia.
DLACZEGO WARTO?:
 • kadra z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem zawodowym
 • materiały dla słuchaczy
 • stały kontakt z kadrą pedagogiczną
 • bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, PCPR
 • bezpłatna legitymacja szkolna uprawniająca do różnych ulg
 • do podjęcia nauki w zawodzie wystarczy wykształcenie średnie, matura nie jest wymagana
 • zajęcia odbywają się w dogodnej lokalizacji
 • istnieje możliwość połączenia pracy zawodowej z nauką
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe
Zgodnie z podstawą programową kształcenia, słuchacz po ukończonym okresie kształcenia ma możliwość przystąpienia do egzamin zewnętrznego z kwalifikacji:
Z.13.  –  Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE:
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom zawodowy (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
 • dokument Europass – zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w języku polskim i angielskim (honorowany w krajach UE), który pozwala na legalne zatrudnienie w danym kraju

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE:
Technik rachunkowości jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej. Potrafi:
 • stosować narzędzia rachunkowości finansowej,
 • kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania,
 • zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
 • przeprowadzić analizę finansową
 • ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej
 • sporządzić dokumentację pracowniczą
 • rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
 • w zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:
Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

DLACZEGO WARTO?:

 • kadra z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem zawodowym
 • materiały dla słuchaczy
 • stały kontakt z kadrą pedagogiczną
 • bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, PCPR
 • bezpłatna legitymacja szkolna uprawniająca do różnych ulg
 • do podjęcia nauki w zawodzie wystarczy wykształcenie średnie, matura nie jest wymagana
 • zajęcia odbywają się w dogodnej lokalizacji
 • istnieje możliwość połączenia pracy zawodowej z nauką
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe
Zgodnie z podstawą programową kształcenia, słuchacz w trakcie nauki ma możliwość przystąpienia do egzaminów zewnętrznych z kwalifikacji:
A.36.  –  Prowadzenie rachunkowości 
A.65.  –  Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE:
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom zawodowy (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
 • dokument Europass – zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w języku polskim i angielskim (honorowany w krajach UE), który pozwala na legalne zatrudnienie w danym kraju

TECHNIK ADMINISTRACJI

INFORMACJE OGÓLNE:
Technik administracji jest jedną z głównych osób organizujących pracę w firmie. Odpowiada za:
 • interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa,
 • przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów,
 • posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową
 • prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.
Redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia.
MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:
Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych. Kierunek ten daje też dobre przygotowanie do pracy w jakimkolwiek biurze, sekretariacie.
DLACZEGO WARTO?:
 • kadra z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem zawodowym
 • materiały dla słuchaczy
 • stały kontakt z kadrą pedagogiczną
 • bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, PCPR
 • bezpłatna legitymacja szkolna uprawniająca do różnych ulg
 • do podjęcia nauki w zawodzie wystarczy wykształcenie średnie, matura nie jest wymagana
 • zajęcia odbywają się w dogodnej lokalizacji
 • istnieje możliwość połączenia pracy zawodowej z nauką
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe
Zgodnie z podstawą programową kształcenia, słuchacz w trakcie nauki ma możliwość przystąpienia do egzaminów zewnętrznych z kwalifikacji:
A.68.  –  Obsługa klienta w jednostkach administracji 
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE:
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom zawodowy (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
 • dokument Europass – zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w języku polskim i angielskim (honorowany w krajach UE), który pozwala na legalne zatrudnienie w danym kraju

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

INFORMACJE OGÓLNE:
Opiekun/opiekunka środowiskowa udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia Pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych. Udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego oraz mobilizuje podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań.
MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:
Domy i ośrodki pomocy społecznej, wszystkie instytucje opiekuńcze. Opiekunowie środowiskowi mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.
DLACZEGO WARTO?:
 • kadra z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem zawodowym
 • materiały dla słuchaczy
 • stały kontakt z kadrą pedagogiczną
 • bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, PCPR
 • bezpłatna legitymacja szkolna uprawniająca do różnych ulg
 • do podjęcia nauki w zawodzie wystarczy wykształcenie średnie, matura nie jest wymagana
 • zajęcia odbywają się w dogodnej lokalizacji
 • istnieje możliwość połączenia pracy zawodowej z nauką
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe
Zgodnie z podstawą programową kształcenia, słuchacz w  trakcie nauki ma możliwość przystąpienia do egzaminów zewnętrznych z kwalifikacji:
Z.5.  –  Świadczenie usług opiekuńczych 
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE:
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom zawodowy (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
 • dokument Europass – zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w języku polskim i angielskim (honorowany w krajach UE), który pozwala na legalne zatrudnienie w danym kraju

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

INFORMACJE OGÓLNE:
Zasadniczym celem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności osoby niepełnosprawnej.
Asystent osoby niepełnosprawnej:
 • wspiera podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także medycznej
 • inicjuje i wspiera aktywność rodziny, najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej celem udzielania jej jak najefektywniejszej pomocy
 • poprzez planowanie, kontrolowanie, tworzenie indywidualnego planu pomocy włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi kompleksowej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej.
MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:
Praca asystenta osoby niepełnosprawnej wykonywana jest w miejscu pobytu podopiecznego (dom, sanatorium, szpital, zakłady opiekuńcze, zakłady pomocy społecznej, internat, akademik), jest związana z dużą samodzielnością podejmowania decyzji, wiąże się jednak z wymogiem ścisłej współpracy interdyscyplinarnej z różnymi specjalistami i instytucjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
DLACZEGO WARTO?:
 • kadra z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem zawodowym
 • materiały dla słuchaczy
 • stały kontakt z kadrą pedagogiczną
 • bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, PCPR
 • bezpłatna legitymacja szkolna uprawniająca do różnych ulg
 • do podjęcia nauki w zawodzie wystarczy wykształcenie średnie, matura nie jest wymagana
 • zajęcia odbywają się w dogodnej lokalizacji
 • istnieje możliwość połączenia pracy zawodowej z nauką
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe
Zgodnie z podstawą programową kształcenia, słuchacz w  trakcie nauki ma możliwość przystąpienia do egzaminów zewnętrznych z kwalifikacji:
Z.8.  –  Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
 
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE:
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom zawodowy (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
 • dokument Europass – zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w języku polskim i angielskim (honorowany w krajach UE), który pozwala na legalne zatrudnienie w danym kraju

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

INFORMACJE OGÓLNE:
Opiekun w domu pomocy społecznej pełni funkcję osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi. Dostrzegając potrzeby i problemy mieszkańców DPS, opiekun współpracuje z zespołem terapeutycznym, tworząc i realizując indywidualne programy oddziaływań skierowanych na osobę korzystającą z pomocy instytucjonalnej. W bezpośredniej opiece nad podopiecznym, realizuje indywidualny plan pracy i opieki, pomaga w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi i samopielęgnacji lub pełni funkcje zastępcze. Organizuje osobie podopiecznej czas wolny, umożliwiając samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną, społecznością lokalną i innymi mieszkańcami DPS lub innej instytucji opiekuńczej.
MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:
Domy pomocy społecznej, placówki Opieki Społecznej
DLACZEGO WARTO?:
 • kadra z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem zawodowym
 • materiały dla słuchaczy
 • stały kontakt z kadrą pedagogiczną
 • bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, PCPR
 • bezpłatna legitymacja szkolna uprawniająca do różnych ulg
 • do podjęcia nauki w zawodzie wystarczy wykształcenie średnie, matura nie jest wymagana
 • zajęcia odbywają się w dogodnej lokalizacji
 • istnieje możliwość połączenia pracy zawodowej z nauką
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe
Opiekun w domu pomocy społecznej uzyskuje kwalifikację po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową :
Z.6.  –  Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej. 
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE:
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom zawodowy (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
 • dokument Europass – zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w języku polskim i angielskim (honorowany w krajach UE), który pozwala na legalne zatrudnienie w danym kraju

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

INFORMACJE OGÓLNE:
Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej. Opiekun pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej. Z danych statystycznych wynika, że zmiany demograficzne oraz wiążące się z tym zapotrzebowanie na nowe zawody/specjalności w branży usług dla starzejącego się społeczeństwa oraz osób niepełnosprawnych wzrasta. Coraz bardziej wyraźnym trendem w kraju i na świecie jest wysoka i wciąż rosnąca oczekiwana długość życia oraz bardzo niski współczynnik dzietności. Upowszechnienie pro- zdrowotnego stylu życia wiąże się ze zwiększoną dostępnością usług medycznych i opiekuńczych. Badania przeprowadzone w różnych regionach kraju wykazują, że w przyszłości największy popyt będzie na pracowników do podstawowej pielęgnacji.
MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:
Domy pomocy społecznej, placówki Opieki Społecznej
DLACZEGO WARTO?:
 • kadra z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem zawodowym
 • materiały dla słuchaczy
 • stały kontakt z kadrą pedagogiczną
 • bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, PCPR
 • bezpłatna legitymacja szkolna uprawniająca do różnych ulg
 • do podjęcia nauki w zawodzie wystarczy wykształcenie średnie, matura nie jest wymagana
 • zajęcia odbywają się w dogodnej lokalizacji
 • istnieje możliwość połączenia pracy zawodowej z nauką
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe
Opiekun osoby starszej uzyskuje kwalifikację po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową:
Z.7.  –  Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
 
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE:
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom zawodowy (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
 • dokument Europass – zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w języku polskim i angielskim (honorowany w krajach UE), który pozwala na legalne zatrudnienie w danym kraju