Zapisz się online

Wypełnienie formularza umożliwia rezerwację na liście słuchaczy.

 

Aby dokonać pełnego zapisu do szkoły, należy zgłosić się do sekretariatu szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

 

WYMAGANE DOKUMENTY: Oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla – nie jest wymagana matura, wypełnione podanie dostępne w sekretariacie szkoły lub online, 2 zdjęcia, dowód osobisty do wglądu.