O nas

NZS POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE w Rzeszowie jest placówką dla dorosłych, kształcącą na poziomie szkoły średniej i policealnej. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej, spełniające wymogi przewidziane ustawą dla szkół publicznych. Nauka odbywa się w oparciu o obowiązującą podstawę kształcenia zawodowego zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podlega tez stałemu nadzorowi władz oświatowych. Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele i praktycy o wysokich kwalifikacjach zawodowych, z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym, zapewniający wysoki stopień zdawalności egzaminów zewnętrznych przez słuchaczy.

 

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. Wydajemy bezpłatne zaświadczenia o odbywaniu nauki do ZUS, KRUS, PUP, MOPS, PCPR lub innych instytucji. Tworzymy klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na indywidualny rozwój każdego słuchacza. Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości człowieka.

 

Oferta nauki w Liceum kierowana jest do wszystkich, którzy chcą zdobyć średnie wykształcenie i zdać egzamin maturalny oraz do osób, które przerwały naukę w szkole średniej. Uznajemy zaliczone lata (semestry) nauki. Nasza szkoła przygotowuje maturzystów do zdania egzaminu maturalnego według obowiązującej podstawy programowej. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła dla tych, którzy zakończyli edukację na poziomie ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum czy zasadniczej szkoły zawodowej. Absolwenci szkół zawodowych mogą rozpocząć naukę od trzeciego semestru (drugiego roku).

 

Warunkiem przyjęcia do NZS Policealnego Studium Zawodowego jest posiadanie wykształcenia średniego, matura nie jest wymagana. Nauka w szkole trwa od jednego do dwóch lat, zależnie od wybranego zawodu. Absolwenci po ukończeniu szkoły policealnej przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i po jego zdaniu otrzymują tytuł zawodowy TECHNIKA. Zdobycie zawodu daje szansę podniesienia swoich kwalifikacji, zdobycia zawodu lub uzupełnienia wykształcenia osobom, które już pracują w zawodzie.