O nas

NZS POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE W RZESZOWIE


Jesteśmy placówką dla dorosłych. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej, spełniające wymogi przewidziane ustawą dla szkół publicznych. Nauka odbywa się w oparciu o obowiązującą podstawę kształcenia zawodowego zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podlegamy też stałemu nadzorowi władz oświatowych. Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele i praktycy o wysokich kwalifikacjach zawodowych, z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym, zapewniający wysoki stopień zdawalności egzaminów zewnętrznych przez słuchaczy.

 

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i zaocznym (w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie). Wydajemy bezpłatne zaświadczenia o odbywaniu nauki do ZUS, KRUS, PUP, MOPS, PCPR lub innych instytucji. Tworzymy klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na indywidualny rozwój każdego słuchacza. Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości człowieka.

Warunkiem przyjęcia do NZS Policealnego Studium Zawodowego jest posiadanie wykształcenia średniego (matura nie jest wymagana). Nauka w szkole trwa od jednego do dwóch lat, zależnie od wybranego zawodu. Absolwenci po ukończeniu szkoły policealnej przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i po jego zdaniu otrzymują tytuł zawodowy TECHNIKA. Zdobycie zawodu daje szansę podniesienia swoich kwalifikacji, zdobycia zawodu lub uzupełnienia wykształcenia osobom, które już pracują w zawodzie.

NZS SZKOŁA POLICEALNA RZESZÓW

WSZYSTKIE KIERUNKI:

 • Asystent osoby niepełnosprawnej – 1 rok

MS.08 – Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

 

 • Opiekun medyczny – 1 rok

MS.04 – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

 

 • Opiekun osoby starszej – 2 lata

MS.07 – Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

 

 • Opiekun w domu pomocy społecznej – 2 lata

MS.06 – Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie podopiecznej

 

 • Opiekunka środowiskowa – 1 rok

MS.05 – Świadczenie usług opiekuńczych

 

 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku

MS.12 – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 

 • Technik rachunkowości – 2 lata

AU.36 – Prowadzenie rachunkowości

AU.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

 • Technik usług kosmetycznych – 2 lata

AU.61 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

AU.62 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

 

 • Technik administracji – 2 lata

AU.68 – Obsługa klienta w jednostkach administracji

 

 • Technik masażysta – 2 lata

MS.01 – Świadczenie usług w zakresie masażu

 

 • Terapeuta zajęciowy – 2 lata

MS.09 – Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE RZESZÓW

 

 • Fryzjer 514101

AU.21 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

 

 • Technik usług fryzjerskich 514105

AU.21 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich,

AU.26 – Projektowanie fryzur

 

 • Technik usług kosmetycznych 514207

AU.61 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

AU.62 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

 

 • Technik administracji 334306

AU.68 – Obsługa klienta w jednostkach administracji

 

 • Technik architektury krajobrazu 314202

RL.21 – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

RL.22  – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją   obiektów małej architektury krajobrazu

 

 • Technik ekonomista 331403

AU.35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36 – Prowadzenie rachunkowości

 

 • Technik handlowiec 522305

AU.20 – Prowadzenie sprzedaży

AU.25 – Prowadzenie działalności handlowej

 

 • Technik rachunkowości 431103

AU.36 – Prowadzenie rachunkowości

AU.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

 • Technik organizacji reklamy 333906

AU.29  – Sprzedaż produktów i usług reklamowych

AU.30  – Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

 

 • Technik logistyk 333107

AU.22 – Obsługa magazynów

AU.32 Organizacja transportu

 

 • Technik pojazdów samochodowych 311513

MG.12 – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych albo

MG.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

MG.43 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

 • Pszczelarz 612302

RL.04 – Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

 

 • Technik pszczelarz 314206

RL.04 – Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

RL.17 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

 

 • Technik rolnik 314207

RL.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej

RL.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

 • Mechanik – monter maszyn i urządzeń 723310

MG.17 – Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

 

 • Asystent osoby niepełnosprawnej 341201

MS.08 – Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

 

 • Opiekunka środowiskowa 341204

MS.05 – Świadczenie usług opiekuńczych

 

 • Sprzedawca 522301

AU.20 – Prowadzenie sprzedaży