Niepubliczny Zespół Szkół
SZKOŁA POLICEALNA RZESZÓW

………

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie wykształcenia średniego, matura nie jest wymagana. Po ukończeniu szkoły Absolwenci przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu w danym zawodzie na bazie złożonego egzaminu i posiadanego wykształcenia ogólnego.

Organizowane przez nas kursy krótkie umożliwiają w szybkim czasie nabycie stosownych umiejętności, spełniających nieustannie rosnące wymagania
u pracodawców.

Indywidualny rozwój

Dbamy o przyjazną atmosferę. Stwarzamy komfortowe warunki do nauki. Stawiamy na indywidualny rozwój każdego Słuchacza.

Skontaktuj się z nami

Masz wątpliwości? Pytania? Szukasz drogi zawodowej? Skontaktuj się z nami - wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

Czas

Nauka w naszej szkole trwa od roku do dwóch lat - w zależności od wyboru zawodu.

Zdobądź nowe kwalifikacje

Kształcenie w naszej szkole daje szansę podniesienia kwalifikacji, zdobycia zawodu lub uzupełnienia wykształcenia osobom, które już pracują w zawodzie.

SZKOŁA POLICEALNA NZS RZESZÓW
OFERTA EDUKACYJNA

Technik Masażysta 325402

Kwalifikacja: MS.01 – Świadczenie usług w zakresie masażu

Typ: Szkoła Policealna
Liczba semestrów: 4 (2 lata)
Tryb nauki: stacjonarny; stacjonarny-weekendowy

Absolwent szkoły zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
● wykonywania masażu medycznego;
● wykonywania masażu sportowego;
● wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;
● prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Możliwość zatrudnienia: gabinety fizjoterapeutyczne; szpitale, kliniki oraz przychodnie rehabilitacyjne; sanatoria i uzdrowiska; kluby sportowe; zakłady opiekuńczo-lecznicze; gabinety odnowy biologicznej; hotele; ośrodki SPA; gabinety kosmetyczne; prywatne gabinety masażu.

Technik Administracji

Technik Administracji 334306

Kwalifikacja: AU.68 – Obsługa klienta w jednostkach administracji

Typ: Szkoła Policealna; KKZ
Liczba semestrów: 4 (2 lata)
Tryb nauki: stacjonarny; zaoczny

Absolwent szkoły zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
● wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
● sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
● prowadzenia postępowania administracyjnego.

Możliwość zatrudnienia: jednostki samorządu terytorialnego; jednostki organizacyjne gmin; administracja rządowa; przedsiębiorstwa prywatne; organizacje społeczne i samorządowe; zakłady usługowe; banki i urzędy; firmy ubezpieczeniowe.

 

Opiekun medyczny 532102

Kwalifikacja: MS.04. – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Typ: Szkoła Policealna; KKZ
Liczba semestrów: 2 (1 rok)
Tryb nauki: stacjonarny; zaoczny

Absolwent szkoły zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
● rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej;
● asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
● konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
● podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej.

Możliwość zatrudnienia: oddziały szpitalne; niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej; zakłady opiekuńczo-lecznicze; domy pomocy społecznej; hospicja; fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych; sanatoria; opieka indywidualna w domu pacjenta.

Kurs opiekuna dla osób starszych
Kursy kosmetyczne Rzeszów

Technik usług kosmetycznych 514207

Kwalifikacje: AU.61 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
AU.62 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Typ: Szkoła Policealna; KKZ
Liczba semestrów: 4 (2 lata)
Tryb nauki: stacjonarny; stacjonarny-weekendowy; zaoczny

Absolwentka szkoły zostanie przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych:
● przeprowadzania diagnozy kosmetycznej;
● wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;
● udzielania porad kosmetycznych;
● organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Możliwość zatrudnienia: gabinety kosmetyczne; salon odnowy biologicznej; salony SPA; firmy kosmetyczne; studia wizażu i paznokci, własna działalność gospodarcza.

.

Technik BHP 325509

Kwalifikacja: MS.12 – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Typ: Szkoła Policealna
Liczba semestrów: 3 (1,5 roku)
Tryb nauki: stacjonarny-weekendowy

Absolwent szkoły zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
● oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego;
● rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią pracy;
● współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków oraz chorób zawodowych;
● organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bhp.

Możliwość zatrudnienia: Inspektor ds. bhp (po 3 latach stażu Starszy Inspektor) w małych i średnich przedsiębiorstwach; instytucje, firmy i organizacje, w których wyodrębniony jest dział bezpieczeństwa i higieny pracy.

STUDIUM RZESZÓW
Najnowsze wpisy

Chcesz wiedzieć, co słychać w naszej szkole? Interesują Cię konkretne kursy i policealne studia? Zapraszamy do lektury naszych artykułów – BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

Zarezerwuj miejsce już dziś!