Niepubliczny Zespół Szkół
SZKOŁA POLICEALNA RZESZÓW

NAJLEPSZA PERSPEKTYWA NA PRZYSZŁOŚĆ!

Jesteśmy zespołem nowoczesnych szkół policealnych dla osób dorosłych.
Uczymy na podstawie najnowszych programów nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Zajęcia prowadzimy w formie atrakcyjnych wykładów i ćwiczeń w tygodniu oraz w weekendy.
Nasza kadra dydaktyczna to specjaliści, którzy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe.

W naszej placówce zapewniamy niezwykle sympatyczną i przyjazną atmosferę nauki.
Nasi Słuchacze mogą zawsze liczyć na pomoc nauczycieli, pracowników i Dyrekcji Szkoły.
Uczymy praktycznych zawodów i pomożemy Ci zdobyć interesujące wykształcenie,
które ułatwi znalezienie pracy, zmianę zawodu lub założenie własnej działalności.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ SZKÓŁ ORAZ KURSÓW.
Na wszystkie pytania odpowiemy pod numerem telefonu: 574-210-255

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie wykształcenia średniego, matura nie jest wymagana. Po ukończeniu szkoły Absolwenci przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

KKZ umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu w danym zawodzie na bazie złożonego egzaminu i posiadanego wykształcenia ogólnego.

Organizowane przez nas kursy krótkie umożliwiają w szybkim czasie nabycie stosownych umiejętności, spełniających nieustannie rosnące wymagania
u pracodawców.

Rekrutacja

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów. Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów! Nie pobieramy wpisowego!

Wymagane dokumenty

- Kwestionariusz osobowy słuchacza - Świadectwo ukończenia szkoły średniej - 1 zdjęcie legitymacyjne (podpisane na odwrocie) - Dokument tożsamości do wglądu

Czas trwania nauki

Nauka w naszej szkole trwa od 2 do 4 semestrów w zależności od wybranego kierunku kształcenia i zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Informacje dodatkowe

- Znakomita lokalizacja - Dogodny dojazd komunikacją miejską - Wydajemy legitymację szkolną - Wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS i MOPS itp.

SZKOŁA POLICEALNA NZS RZESZÓW
OFERTA EDUKACYJNA

Technik Masażysta 325402

Kwalifikacja: MS.01 – Świadczenie usług w zakresie masażu

Typ: Szkoła Policealna
Liczba semestrów: 4 (2 lata)
Tryb nauki: stacjonarny; stacjonarny-weekendowy

Absolwent szkoły zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
● wykonywania masażu medycznego;
● wykonywania masażu sportowego;
● wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;
● prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Możliwość zatrudnienia: gabinety fizjoterapeutyczne; szpitale, kliniki oraz przychodnie rehabilitacyjne; sanatoria i uzdrowiska; kluby sportowe; zakłady opiekuńczo-lecznicze; gabinety odnowy biologicznej; hotele; ośrodki SPA; gabinety kosmetyczne; prywatne gabinety masażu.

Technik masażysta
Technik Administracji

Technik Administracji 334306

Kwalifikacja: AU.68 – Obsługa klienta w jednostkach administracji

Typ: Szkoła Policealna; KKZ
Liczba semestrów: 4 (2 lata)
Tryb nauki: stacjonarny; zaoczny

Absolwent szkoły zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
● wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
● sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
● prowadzenia postępowania administracyjnego.

Możliwość zatrudnienia: jednostki samorządu terytorialnego; jednostki organizacyjne gmin; administracja rządowa; przedsiębiorstwa prywatne; organizacje społeczne i samorządowe; zakłady usługowe; banki i urzędy; firmy ubezpieczeniowe.

 

Opiekun medyczny 532102

Kwalifikacja: MS.04. – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Typ: Szkoła Policealna; KKZ
Liczba semestrów: 2 (1 rok)
Tryb nauki: stacjonarny; zaoczny

Absolwent szkoły zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
● rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej;
● asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
● konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
● podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej.

Możliwość zatrudnienia: oddziały szpitalne; niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej; zakłady opiekuńczo-lecznicze; domy pomocy społecznej; hospicja; fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych; sanatoria; opieka indywidualna w domu pacjenta.

Kurs opiekuna dla osób starszych
Kursy kosmetyczne Rzeszów

Technik usług kosmetycznych 514207

Kwalifikacje: AU.61 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
AU.62 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Typ: Szkoła Policealna; KKZ
Liczba semestrów: 4 (2 lata)
Tryb nauki: stacjonarny; stacjonarny-weekendowy; zaoczny

Absolwentka szkoły zostanie przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych:
● przeprowadzania diagnozy kosmetycznej;
● wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;
● udzielania porad kosmetycznych;
● organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Możliwość zatrudnienia: gabinety kosmetyczne; salon odnowy biologicznej; salony SPA; firmy kosmetyczne; studia wizażu i paznokci, własna działalność gospodarcza.

.

Technik BHP 325509

Kwalifikacja: MS.12 – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Typ: Szkoła Policealna
Liczba semestrów: 3 (1,5 roku)
Tryb nauki: stacjonarny-weekendowy

Absolwent szkoły zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
● oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego;
● rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią pracy;
● współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków oraz chorób zawodowych;
● organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bhp.

Możliwość zatrudnienia: Inspektor ds. bhp (po 3 latach stażu Starszy Inspektor) w małych i średnich przedsiębiorstwach; instytucje, firmy i organizacje, w których wyodrębniony jest dział bezpieczeństwa i higieny pracy.

fryzjerstwo rzeszow

Technik usług fryzjerskich 514105

Kwalifikacje: AU.21 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
AU.26 – Projektowanie fryzur

Typ: Szkoła Policealna; KKZ
Liczba semestrów: 4 (2 lata); KKZ – 2 (1 rok)
Tryb nauki: stacjonarny; stacjonarny-weekendowy; zaoczny

Absolwent szkoły zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
● wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
● wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
● wykonywania strzyżenia włosów;
● wykonywania stylizacji fryzur;
● wykonywania projektów fryzur.

Możliwość zatrudnienia: salony fryzjerskie i fryzjersko – kosmetyczne; firmy reklamowe i marketingowe z branży fryzjerskiej; stylista i wizażysta np. w teatrze; przedstawiciel handlowy; własna działalność gospodarcza.

STUDIUM RZESZÓW
Najnowsze wpisy

Chcesz wiedzieć, co słychać w naszej szkole? Interesują Cię konkretne kursy i policealne studia? Zapraszamy do lektury naszych artykułów – BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

Zarezerwuj miejsce już dziś!