Technik Masażysta

Opis zawodu – technik masażysta

Masażysta – to osoba, która wykonuje masaż: leczniczy, rehabilitacyjny, sportowy, kosmetyczny lub za pomocą kamieni zgodnie z wiedzą medyczną. Planuje, zgodnie z zaleceniami lekarza, sposób wykonania masażu, formę, metodykę oraz jego rodzaj: klasyczny, specjalistyczny, w środowisku wodnym, przyrządowy. Dobiera środki ułatwiające i wspomagające masaż. Masażysta może wykonywać także podstawowe zabiegi kinezyterapeutyczne i fizykoterapeutyczne na zlecenie lekarza lub fizjoterapeuty. Technik masażysta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych oraz sprawność manualną

 

Słuchacz zdobywa wiedzę m.in. z zakresu:

✓ Organizacji stanowiska pracy i przepisów BHP.
✓ Anatomii prawidłowej i patologicznej człowieka
✓ Teorii różnych form i metod masażu leczniczego.
✓ Podstawowych jednostek chorobowych.
✓ Podstaw psychologii i etyki zawodowej.
✓ Procedur fizjoterapeutycznych.

 

Perspektywy zatrudnienia

Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego lub świadczyć usługi indywidualnie. Najbardziej popularne miejsca pracy stanowią szpitalne odziały rehabilitacji, przychodnie rehabilitacyjne i gabinety fizjoterapeutyczne oraz sanatoria, prywatne gabinety masażu, hotele oraz ośrodki SPA. Masażyści mogą zostać także zatrudnieni w różnego rodzaju salonach urody, gabinetach kosmetycznych i centrach odnowy biologicznej. Po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia technik może stać się zawodowym masażystą sportowym.

Absolwent po ukończeniu  4-semestralnej szkoły policealnej otrzymuje:
✓ Świadectwo ukończenia szkoły
✓ Certyfikat kwalifikacji zawodowej
✓ Dyplom zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik masażysta.

Technik masażysta