Technik Masażysta

TECHNIK MASAŻYSTA RZESZÓW

Opis zawodu – technik masażysta

Masażysta – to osoba, która wykonuje masaż: leczniczy, rehabilitacyjny, sportowy, kosmetyczny lub za pomocą kamieni zgodnie z ultimatami wiedzy medycznej. W tym celu najpierw planuje, zgodnie z zaleceniami lekarza, sposób wykonania masażu, formę, metodykę oraz jego rodzaj: klasyczny, specjalistyczny, w środowisku wodnym, przyrządowy. Dobiera jednocześnie środki ułatwiające i wspomagające masaż. Masażysta może wykonywać także podstawowe zabiegi kinezyterapeutyczne i fizykoterapeutyczne na zlecenie lekarza lub fizjoterapeuty. Zatem Technik masażysta musi posiadać zatem biegłą znajomość podstaw teoretycznych oraz sprawność manualną. Jest to jeden z popularniejszych zawodów medycznych w rehabilitacji, a zakres jego obowiązków i kwalifikacje ustala Ministerstwo Zdrowia.

 

Absolwent szkoły policealnej potrafi wykonać następujące zadania zawodowe:

✓ Przeprowadzenie skróconego wywiadu przed zabiegiem.

▪ Organizacja miejsca zabiegowego zgodnie z zaplanowanym masażem.

✓ Wykonywanie masażu i bieżąca ocena reakcji na masaż.

▪ Prowadzenie dokumentacji wykonywanego masażu.

✓ Współpraca z zespołem terapeutycznym.
▪ Popularyzowanie zachowań prozdrowotnych.

Słuchacz zdobywa wiedzę m.in. z zakresu:

✓ Organizacji stanowiska pracy i przepisów BHP.

▪ Anatomii prawidłowej i patologicznej.

✓ Teorii różnych form i metod masażu leczniczego.

▪ Podstawowych jednostek chorobowych.

✓ Podstaw psychologii i etyki zawodowej.

▪ Procedur fizjoterapeutycznych.

Technik masażysta

Perspektywy zatrudnienia

Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego lub świadczyć usługi indywidualnie. Najbardziej popularne miejsca pracy stanowią szpitalne odziały rehabilitacji, przychodnie rehabilitacyjne i gabinety fizjoterapeutyczne. Obecnie powstaje również coraz większa liczba klinik prywatnych, poszukujących pracowników z wyżej wymienionymi kwalifikacjami. Kolejne zapotrzebowania na masażystów stanowią sanatoria, prywatne gabinety masażu, popularne hotele oraz ośrodki SPA. Masażyści mogą zostać także zatrudnieni w różnego rodzaju salonach urody, gabinetach kosmetycznych i centrach odnowy biologicznej. Natomiast po zdobyciu zaś odpowiedniego doświadczenia technik może stać się zawodowym masażystą sportowym.

 

Absolwent po ukończeniu 4-semestralnej szkoły policealnej otrzymuje:

✓ Świadectwo ukończenia szkoły

✓ Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik masażysta