Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w wybranym zawodzie. Trwają do roku czasu i są odpłatne, cena uzależniona jest od ilości osób w grupie. W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie, jedynym wymogiem jest ukończenie 18 roku życia.
Program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która ukończy kurs i zda egzamin otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

 

Na kursach kwalifikacyjnych prowadzimy kształcenie w zawodach:
Fryzjer

✓ Technik usług fryzjerskich
✓ Technik usług kosmetycznych
✓ Technik administracji
✓ Technik architektury krajobrazu
✓ Technik ekonomista
✓ Technik handlowiec
✓ Technik rachunkowości
✓ Technik organizacji reklamy
✓ Technik logistyk
✓ Technik pojazdów samochodowych
✓ Pszczelarz
✓ Technik pszczelarz
✓ Technik rolnik
✓ Mechanik – monter maszyn i urządzeń
✓ Asystent osoby niepełnosprawnej
✓ Opiekunka środowiskowa
✓ Opiekun medyczny
✓ Sprzedawca

studium kierunki Rzeszów