Opiekun osoby starszej

Opis zawodu opiekun osoby starszej

 

Opiekun osób starszych to osoba sprawującą bieżącą opiekę nad podopiecznymi w wieku podeszłym. W każdym przypadku jest to praca trudna i niekiedy związana z wysiłkiem fizycznym i psychicznym, dlatego osoba pracująca w zawodzie opiekun osoby starszej powinna charakteryzować się zaangażowaniem, empatią oraz cierpliwością, ponieważ opieka nad osobą starszą, to odpowiedzialna i wymagająca praca. W zależności od stopnia samodzielności poszczególnych osób obowiązki opiekuna mogą skupiać się na towarzyszeniu w spacerach i podawaniu posiłków, a w niektórych przypadkach związane są z karmieniem, toaletą.

 

Słuchacz zdobywa wiedzę m.in. z zakresu:

1. Organizacji opieki nad osobą starszą oraz umiejętności opiekuńczych
2. Psychologii i socjologii w opiece nad osobą starszą
3. Metodyki pracy opiekuńczej
4. Języka migowego i obcego
5. Aktywizacji społecznej

 

Opiekun osoby starszej – perspektywy zatrudnienia

Opiekun osoby starszej może podjąć pracę w domach dziennego pobytu; domach pomocy społecznej; domach spokojnej starości, jak również w sanatoriach oraz szpitalach. Opiekun może także działać na zasadach samozatrudnienia, świadcząc opiekę dla osób prywatnych.

 

Absolwent po ukończeniu  4-semestralnej szkoły policealnej otrzymuje:
✓ Świadectwo ukończenia szkoły
✓ Certyfikat kwalifikacji zawodowej
✓ Dyplom zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekun osoby starszej