O szkole policealnej

Nauka trwa od 1 roku (dwa semestry) do 2 lat (cztery semestry) w formie zaocznej lub stacjonarnej w zależności od kierunku.

Nauka jest bezpłatna, szkoła wydaje legitymacje i zaświadczenia. Aby zostać przyjętym, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu ze wszystkich kwalifikacji w zawodzie otrzymuje się świadectwo ukończenia szkoły policealnej, certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz dyplom zawodowy potwierdzający kwalifikacje w wybranym zawodzie wydane przez OKE w Krakowie.

Prowadzimy kształcenie w następujących zawodach:

Opiekun medyczny – 1 rok (dwa semestry)
Asystent osoby niepełnosprawnej -1 rok (dwa semestry)
Opiekunka środowiskowa 1 rok (dwa semestry)
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 1,5 roku (trzy semestry)
Opiekun osoby starszej – 2 lata ( cztery semestry)
Opiekun w domu pomocy społecznej 2 lata ( cztery semestry)
Technik rachunkowości 2 lata ( cztery semestry)
Technik usług kosmetycznych 2 lata ( cztery semestry)
Technik administracji 2 lata ( cztery semestry)
Technik masażysta 2 lata ( cztery semestry tylko w formie stacjonarnej)
Terapeuta zajęciowy 2 lata ( cztery semestry tylko w formie stacjonarnej)

kurs BHP