Technik Administracji

TECHNIK ADMINISTRACJI RZESZÓW

Opis zawodu Technika administracji

 

Technik administracji – to zawód o niesłabnącej wciąż popularności i wielu perspektywach kariery. Oczywiście skierowany jest szczególnie dla osób, których zainteresowania związane są z praktycznym zastosowaniem prawa administracyjnego. Zdobyte podczas kształcenia na tym kierunku umiejętności i niezbędna wiedza poszukiwane są praktycznie w każdym biurze lub urzędzie. Praca w tej profesji to ciągły kontakt z ludźmi, a zatem kandydat powinien budzić zaufanie, być komunikatywny oraz cechować się wysoką kulturą osobistą. Kolejną zaletą jest umiejętność samodzielnej organizacji pracy, elastyczność oraz odpowiedzialność za powierzone zadania. Ponadto pracownik administracyjny ze względu na dynamikę zmian powinien być otwarty na rozwój i systematyczne podnoszenie swoich kompetencji.

 

Absolwent szkoły policealnej potrafi wykonać następujące zadania zawodowe:

✓ Wykonywanie prac biurowych w jednostce organizacyjnej.

▪ Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych.

✓ Prowadzenie postępowania administracyjnego.

▪ Przygotowywanie różnych form korespondencji służbowej.

✓ Analiza statystyczna badanego zjawiska.

▪ Obsługa sprzętu i urządzeń techniki biurowej.

Słuchacz zdobywa wiedzę m.in. z zakresu:

✓ Działalności gospodarczej w jednostce organizacyjnej.

▪ Podstaw prawa cywilnego.

✓ Podstaw prawa administracyjnego.

▪ Podstaw finansów publicznych.

✓ Podstaw prawa pracy.

▪ Języka obcego w administracji.

✓ Wykonywania pracy biurowej.

▪ Postępowania administracyjnego.

Technik Administracji

Technik administracji – perspektywy zatrudnienia

Technik administracji to praktycznie nieograniczone możliwości zatrudnienia w każdej firmie bez względu na jej branżę. Absolwenci często obsadzają stanowiska takie jak: pracownik administracyjny, pracownik biurowy, Konsultant ds. wsparcia klienta czy też Inspektor ds. rejestracji. Popularne miejsca pracy stanowią organy administracji państwowej, organizacje europejskie oraz organizacje samorządowe. W zasadzie w każdej jednej instytucji administracyjnej i gospodarczej znajdują się stanowiska pracy dla techników administracji; na przykład w urzędach gmin, firmach ubezpieczeniowych, bankach lub urzędach skarbowych. Warto wspomnieć też fakt, iż z racji przynależności Polski do Unii Europejskiej popyt na wykwalifikowaną kadrę urzędniczą stale rośnie.

 

 

Absolwent po ukończeniu 4-semestralnej szkoły policealnej otrzymuje:
✓ Świadectwo ukończenia szkoły

✓ Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik administracji