Technik Administracji

Opis zawodu Technika administracji

 

Technik administracji – o osoba w firmie lub w instytucji, która zajmuje się interpretacją przepisów prawnych, przygotowaniem projektów umów, regulaminów, instrukcji, decyzji oraz wszelkich innych dokumentów prawnych. W swojej pracy musi on posługiwać się wskaźnikami ekonomicznymi, dokumentacją księgową oraz biegłą znajomością przepisów. Zdobyte podczas kształcenia na tym kierunku umiejętności i niezbędna wiedza poszukiwane są praktycznie w każdym biurze lub urzędzie. Praca w tej profesji to ciągły kontakt z ludźmi, a zatem kandydat powinien być komunikatywny oraz cechować się wysoką kulturą osobistą. Kolejną zaletą jest umiejętność samodzielnej organizacji pracy, elastyczność oraz odpowiedzialność za powierzone zadania.

 

Słuchacz zdobywa wiedzę m.in. z zakresu:

✓ Działalności gospodarczej w jednostce organizacyjnej.
✓ Podstaw prawa cywilnego i administracyjnego oraz prawa pracy
✓ Podstaw finansów publicznych.
✓ Języka obcego w administracji.
✓ Wykonywania pracy biurowej w jednostce organizacyjnej, obsługi sprzętu i urządzeń biurowych.
✓ Prowadzenia postępowania administracyjnego,
✓ Sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych.

 

Technik administracji – perspektywy zatrudnienia

Technik administracji to możliwości zatrudnienia praktycznie w każdej firmie bez względu na jej branżę. Absolwenci często obsadzają stanowiska takie jak: pracownik administracyjny, pracownik biurowy, konsultant ds. wsparcia klienta czy też inspektor ds. rejestracji. Popularne miejsca pracy stanowią organy administracji państwowej, organizacje europejskie oraz organizacje samorządowe. W zasadzie w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej znajdują się stanowiska pracy dla techników administracji; na przykład w urzędach gmin, firmach ubezpieczeniowych, bankach lub urzędach skarbowych..

 

Absolwent po ukończeniu  4-semestralnej szkoły policealnej otrzymuje:
✓ Świadectwo ukończenia szkoły
✓ Certyfikat kwalifikacji zawodowej
✓ Dyplom zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik administracji

Technik Administracji