Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w wybranym zawodzie. Trwają do roku czasu i są odpłatne, cena uzależniona jest od ilości osób w grupie. W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie, jedynym wymogiem jest ukończenie 18 roku życia.
Program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która ukończy kurs i zda egzamin otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Na kursach kwalifikacyjnych prowadzimy kształcenie w zawodach:

Fryzjer
Technik usług fryzjerskich
Technik usług kosmetycznych
Technik administracji
Technik architektury krajobrazu
Technik ekonomista
Technik handlowiec
Technik rachunkowości
Technik organizacji reklamy
Technik logistyk
Technik pojazdów samochodowych
Pszczelarz
Technik pszczelarz
Technik rolnik
Mechanik – monter maszyn i urządzeń
Asystent osoby niepełnosprawnej
Opiekunka środowiskowa
Sprzedawca

kurs BHP